Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Παράδειγμα πως τα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ μικροσυμφέροντα καταστρέφουν την Ελληνική οικονομία και το κράτος… Το θέμα είναι σοβαρό και όχι μόνο για αυτή τη περίπτωση….

Ανοίγει μια επιχείρηση κάπου στην επαρχία που έχει ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ όλες τις προδιαγραφές να το πράξει. ΟΛΕΣ ! ….

Θίγονται όμως συμφέροντα ανταγωνισμού όμως.

Από ποιους ;

Όχι βέβαια από το λαό μας. Όχι βέβαια από τους υγιείς εργαζόμενους. Αλλά από τους «οικονομικούς προύχοντες» του τόπου που αντί να κερδίζουν 100 και θα δίνουν 5 θα κερδίζουν 70 και θα δίνουν 2. Ε! δεν τους συμφέρει… Άρα θα επικαλεστούν εργατικά δικαιώματα (ακόμη και το ΚΚΕ μαζί τους – ειδάλλως το τραγικό ΠΡΟΔΟΜΕΝΟ δίκαιο του εργάτη-).

Το παράδειγμα είναι «παράδειγμα αναφοράς» . Δικαιολογίες πάντα υπάρχουν. Η πραγματικότητα μια.


Εκμεταλλεύονται ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ένα διφορούμενο, ασαφές Διοικητικό δίκαιο, που έχομε, και υποστηρίζει ο καθείς ότι του αρμόζει στη τσέπη του.Δεν φταιει όμως τόσο το δίκαιο :

Φταινε περισσότερο οι αρμόδιοι ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ υπεύθυνοι «επιστήμονες» που χωρίζονται πάντα ( … ΤΥΧΑΙΟ ;;; …) σε ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ για την επερχόμενη διαφωνία – αντιπαράθεση ! (επαναλαμβάνουμε Η πραγματικότητα μια, και ένας – 1 – ΤΙΜΙΟΣ ειδικός μπορεί να την ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ !)Τα κίνητρα τα λέμε στην επικεφαλίδα του άρθρου μας.


Δείτε αν θέλετε ως απλό παράδειγμα αναφοράς για να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα και το άρθρο (του… μπλα μπλα μπλα και… μπλα μπλα μπλα),  της….


http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=7650&catID=18&pubID=1Συνεχίζεται το σίριαλ με την άδεια λειτουργίας σούπερ μάρκετ στη Ρόδο

Την ώρα που τα διοικητικά δικαστήρια σε ανώτατο βαθμό έχουν κρίνει άκυρη την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου να μην εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας "Καρφούρ-Μαρινόπουλος" για την ίδρυση και λειτουργία νέας υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου νέα εμπλοκή έχει δημιουργηθεί σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης της επίμαχης αδείας...
Η εταιρεία έχει συγκεκριμένα γίνει στην κυριολεξία «μπαλάκι» μεταξύ της Νομαρχίας και του Δήμου Ροδίων προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας!
Υπενθυμίζουμε ότι μετά την ομόφωνη απόφαση του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου να εισηγηθεί αρνητικά στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για την ικανοποίηση της αίτησης της εταιρείας "Καρφούρ-Μαρινόπουλος" για την ίδρυση και λειτουργία νέας υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, κατέθεσε όμοια γνωμοδότηση ενώπιον του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Μεταξύ άλλων η ΟΚΕ έκρινε ότι οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στην οικονομία της περιοχής από τυχόν λειτουργία της εταιρείας θα είναι αρνητικές, διότι ο πολύ μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή και εξυπηρετούν σήμερα τον καταναλωτή, κινδυνεύουν με αφανισμό.
Κρίθηκε παραπέρα ότι η εν λόγω υπεραγορά θα πλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις μικρές επιχειρήσεις εμπορίας ειδών ένδυσης - υπόδησης και διαρκών αγαθών, οι οποίες σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ξεπερνά σε αριθμό τις 3.000.
Τα διοικητικά δικαστήρια έκριναν ωστόσο ότι και στην προκείμενη περίπτωση βρίσκει εφαρμογή η απόφασή της ολομέλειας του ΣτΕ υπ' αριθμ. 3037/2008 που έκρινε ως αντισυνταγματικό το άρθρο 10 του νόμου 2323/1995 σύμφωνα με το οποίο για την ίδρυση υπεραγορών εκτός των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, απαιτείται άδεια του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου.
Το ίδιο προβλέπει επίσης το άρθρο 10 και ο Ν. 3377/2005 που ρυθμίζει θέματα εμπορίου.
Από εκεί και πέρα η δημοτική Αρχή μέσω της Διεύθυνσης Πολεοδομίας ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία να γνωμοδοτήσει αναφορικά με το αίτημα της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υπεραγοράς τροφίμων στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου - Λίνδου.
Ως συνημμένα προσκομίσθηκαν η με αριθμ. 1047/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία ακυρώνει την αριθμ. 5077/2479/16-3-2009 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καθώς και την αριθμ. 5/2009 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδ/σου, με τις οποίες είχε απορριφθεί το αίτημα της παραπάνω εταιρείας για την ίδρυση και λειτουργία της Υπεραγοράς.
Επίσης προσκομίσθηκε η αρ. πρωτ. ΟΙ/Ν.Υ. 8388/25-11-2010 γνωμοδότηση του ν. συμβούλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου κ. Γ. Φιλιππάκου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Η Ν.Α.Δ. μετά την 3037/2008 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία είχε κριθεί ως αντισυνταγματική η διάταξη του προϊσχύοντος άρθρου 10 του ν. 2323/1995 και επομένως μη εφαρμοστέα εστερείτο αρμοδιότητος για την αδειοδότηση της εταιρείας σας.
Αυτό επαναλαμβάνει και η 1047/2010 απόφαση του Διοικ. Εφ. Πειραιά με την πρόσθετη κρίση που επιβεβαιώνει την ορθότητα της άποψης αυτής ότι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική είναι και η μετέπειτα ισχύσασα διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3377/2005 που εφάρμοσε το Ν.Σ. Δωδ/σου.
Συμπέρασμα: Η εξαιρετική - σε σχέση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις αδειοδοτήσεων - αρμοδιότητα του Ν.ΣΑ. για την αδειοδότηση Υπεραγοράς έπαυσε να ισχύει και συνεπώς η απόφαση περί αναπομπής της υπόθεσης στη Διοίκηση (γενικώς διατυπωμένη) έχει την έννοια της εξέτασης της αίτησης της εταιρείας κατά τη συνήθη αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α α' βαθμού (Δήμους) σύμφωνα με τις κοινές πλέον διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της κατηγορίας αυτής».
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Θ. Παπαγεωργίου δεν συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Ν. Συμβουλίου της Ν.Α.Δ. κ. Γ. Φιλιππάκου, για τους ακόλουθους λόγους:
«Σύμφωνα με την υπ'αρ. 1047/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α2 Ακυρωτικό), το Δικαστήριο δέχθηκε την αντισυνταγματικότητα μέρους μόνο των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005. Κατόπιν αυτού ακυρώνοντας την υπ'αρ. 5/2009 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδ/σου, κατά το μέρος που η απόφαση αυτή θεμελιώθηκε στις κριθείσες ως αντισυνταγματικές παραπάνω διατάξεις, αποφάσισε την αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.
Δηλαδή σύμφωνα με την υπ'αρ. 1047/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α2 Ακυρωτικό) το Δικαστήριο δεν έκρινε ότι έπαυσε να ισχύει η αρμοδιότητα του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την αδειοδότηση Υπεραγοράς, παρά μόνο ότι σύμφωνα με την απόφαση 3037/2008 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, αντιστρατεύονται το Σύνταγμα κατ΄ εφαρμογή των οποίων περιελήφθησαν στην απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου το μέρος εκείνων των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005, τα κριτήρια αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της επιχείρησης στον ανταγωνισμό και στην οικονομία της περιοχής, αφανισμού μικρών επιχειρήσεων, συνεπειών στην απασχόληση, το περιβάλλον, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, κίνδυνου διαρροής εισοδήματος, επαρκούς κάλυψης τοπικής αγοράς από τα συγκεκριμένα προϊόντα, και ικανοποιητικών επιπέδων τιμών».
Ο κ. Παπαγεωργίου επισημαίνει παραπέρα με ειδική ανάλυση νόμων και διατάξεων ότι δεν έπαυσε η αρμοδιότητα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδεκανήσου για την αδειοδότηση Υπεραγοράς, αλλά μόνο ότι τα περιεχόμενα στην ακυρωθείσα απόφαση κριτήρια απόρριψης της αίτησης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Υπεραγοράς τροφίμων αντιστρατεύονται το Σύνταγμα.
Τονίζει δε και τα εξής:
«Είναι σαφές κατά τη γνώμη μας ότι εάν ο Δήμος Ροδίων εξέξιδε την αιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υπεραγοράς τροφίμων, τότε επειδή είναι καθ΄ ύλην αναρμόδιος δεν θα ήταν μόνο η χορηγούμενη από το Δήμο άδεια παράνομη διοικητική πράξη αλλά και ανυπόστατη. Εξ άλλου το διοικητικό όργανο δεν μπορεί να αποστερηθεί την αρμοδιότητα του, ούτε να παραιτηθεί από την άσκηση της, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος διαφορετικά συντελείται παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας.
Συνεπώς η αίτηση αρ. πρωτ. 2892/23-11-2010 της εταιρείας «CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Υπεραγοράς τροφίμων στο 7ο χιλιομ. της Ε.Ο. Ρόδου, Λίνδου, υποβλήθηκε αναρμοδίως στο Δήμο Ροδίων ώστε θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 (Κ.Διοικ. Διαδ.) να διαβιβασθεί ως κατεπείγον έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, με ταυτόχρονη γνωστοποίηση στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδεκανήσου οφείλει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της υπ'αρ. 1047/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, δηλαδή να επανεξετάσει την αίτηση, χωρίς να εφαρμόσει το μέρος εκείνο των αντισυνταγματικώς κριθέντων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2323/1995, σύμφωνα με τις οποίες περιελήφθησαν τα παραπάνω (ανωτ.Α) κριτήρια.
Εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδεκανήσου, παρά ταύτα παραλείψει, δεν εξετάσει και δεν αποφανθεί και έτσι παρέλθει η παραπάνω (ανωτ. Β) άπρακτη προθεσμία 50 ημερών από της διαβίβασης της αίτησης στη Ν.Α.Δ. (πρωτόκολλο εισερχομένων στην Ν.Α.Δ.), τότε λογίζεται ότι η αίτηση χορήγησης της άδειας Υπεραγοράς τροφίμων έγινε δεκτή (παρ. 6 του άρθρο 10 του Ν. 3732/2005), με κάθε ευθύνη βέβαια για τυχόν παράλειψη εξέτασης λοιπών των απορριφθέντων, άλλων τυχόν απαραίτητων κριτηρίων, δικαιολογητικών και στοιχείων.
Εάν η παρούσα γνωμοδότηση μας γίνει δεκτή από τη διοίκηση του Δήμου Ροδίων, λόγω της μείζονος σημασίας και του γενικότερου ενδιαφέροντος του θέματος, έχουμε τη γνώμη ότι το διαβιβαστικό έγγραφο της αιτήσεως της ενδιαφερόμενης προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου θα πρέπει μαζί με τη γνωμοδότηση μας να κοινοποιηθεί προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ως εποπτεύουσα αρχή αμφότερων των φορέων, προκειμένου να γνωστοποιήσει εάν έχει αντίθετη άποψη»


Υ.Γ. Μια ερώτηση απλώς : Αυτό είναι FUST TRACK ;;;TEAM APOPSIS


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.